Tinh hoa đến từ nước Ý

Tuyển Dụng

TUYỂN DỤNG TẠI VIỆT NAM

Euro Lube Việt Nam tuân thủ nguyên tắc về quản lý nhân sự: công bằng, đa dạng, cơ hội bình đẳng, đối thoại với nhân viên và phát triển kĩ năng nghề nghiệp.

Dựa trên những nguyên tắc này chúng tôi thu hút, khuyến khích và phát triển nhân tài làm việc ở nhiều nơi và đáp ứng những thách thức về năng lượng.

Để có cơ hội làm việc với Eurolube Việt Nam, hãy gửi CV của bạn đến Daunhonphuongnam@gmail.com

Pexels Pixabay 327540

14735734b1dd44831dcc

3eb2b2e2700b8555dc1a

816e787bb69243cc1a830c4099132c8cd9d2809d